Fikcionalism novověké filosofie zvláště u Humea a Kanta.

Pelikán, Ferdinand
Fr. Borový, 1928. 207 s.