Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha.

Vrabec, Martin
Vyd. 1. Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 216 s.
Edice: Scholia