Feynmanove prednášky z fyziky. 2.

Feynman, Richard Phillips; Leighton, Robert B; Sands, Matthew
2. vyd. Alfa, 1985. 493 s.
Edice: Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry