Feynmanove prednášky z fyziky. 2.

Feynman, Richard Phillips; Leighton, Robert B; Sands, Matthew
1. vyd. Alfa, 1982. 493 s.
Edice: Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry