Feuileton o 1. máji 1890.

Neruda, Jan
Československý spisovatel, 1950. 31, [2] s.