Fetální erythroblastosa.

Raška, Karel; Sikl, Heřman
Vydání I. Spolek českých lékařů, 1947. 125-[III] s.