Fenomenológia infarktu.

Števček, Ján
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1994. 125 s.