Fenomén jako filosofický problém : sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka.

ed. Chvatík, Ivan; ed. Kouba, Pavel
1. vyd. OIKOYMENH, 2000. 398 s.