Fenomén J.V. Stalina : výber z novinových článkov.

Pravda, 1988. 69 s.