Fenomén cestovního ruchu : možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu.

Štemberk, Jan
1. vyd. Nová tiskárna ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, 2009. 298 s.