Fenologická pozorování na Moravě a ve Slezsku v r. 1923 a 1924.

Novák, Václav; Šimek, Josef
Ministerstvo zemědělství, 1926. 71 s.
Edice: Zprávy výzkumných ústavů zemědělských ; 16