Feminine mystique.

Friedan, Betty
Rozš. vyd., S novou předmluvou a epilogem autorky. Pragma, 2002. 596 s.