Feďka od Zborova.

Blocký, Ferdinand; il. Živný, V
V. Šeba, 1937. 134 s.