Federální shromáždění ČSFR : 7. volební období.

1. vyd. Kancelář Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, 1992. 211 s.