Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu.

ed. Slobodník, Martin; ed. Pirický, Gabriel
Vyd. 1. Chronos, 2003. 200 s.