Farmakotherapie praktického lékaře : [Určeno] pro posluchače lék. a farmaceutické fak.

Štefl, Jiří
2., přeprac. vyd. SPN, 1955. 403 s.
Edice: Učební texty vysokých škol