Farmakoterapie vnitřních nemocí.

Marek, Josef
4., zcela přeprac. a dopl. vyd. Grada, 2010. xxiv, 777 s.