Farmakoterapie vnitřních nemocí.

Marek, Josef
2., přeprac. a rozš. vyd. Grada, 1998. 743 s., [14] s. barev. obr. příl