Farmakoterapie vnitřních chorob.

Bobek, Karel
2. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 475 s.