Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění.

Vítovec, Jiří; Špinar, Jindřich
2., přeprac. a dopl. vyd. Grada, 2004. 248 s.