Farmakoterapie ischemické choroby srdeční.

Widimský, Jiří
Vyd. 1. Grada Publishing, . 259 s.; 260 s.