Farmakorezistentní epilepsie.

Brázdil, Milan; Hadač, Jan; Marusič, Petr
2., dopl. a aktualiz. vyd. Triton, 2011. 301 s.