Farmakologie : celost. učebnice pro lék. fakulty v ČSSR.

Wenke, Maxmilián
1. vyd. Avicenum, 1986. 579 s.
Edice: Učebnice pro lék. fakulty