Farmakologie : učebnice pro lékařské fakulty.

Rašková, Helena
Vyd. 2., úplně přeprac. a nově koncipované. Avicenum, 1970. 678 s.