Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů.

Martínková, Jiřina
1. vyd. Grada, 2007. 379 s.