Farmakologie nervového systému : Určeno pro posl. všech lék. fakult Univ. Karlovy.

Votava, Zdeněk; Wenke, Maxmilián
1. vyd. SPN, 1969. 276 s.
Edice: Učební texty vys. škol