Farmakognosie : [učební text pro střední zdravotnické školy, studijní obor farmaceutický laborant].

Minařík, Jan
1. vyd. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1979. 383 s.
Edice: Učební text pro střední zdravotnické školy