Farmakodynamika liekov zo stránky experimentálnej a klinickej. Diel 2, Krv.

Švec, František
SAV, 1956. 706, [1] s.
Edice: Práce Slovenskej akadémie vied. Sekcia biologických a lekárskych vied