Farmakodynamika liekov so stránky experimentálnej a klinickej. Diel 1, Nervová sústava.

Švec, František
1. vyd. Slov. akad. vied, 1953. 412 s.