Farba radosti.

Hovsephjan, Ruben
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1986. 156 s.
Edice: Nová sovietska tvorba