Farářské historky.

Paleček
Nákladem "Palečkovým", 1881. 238 s.