Fantaskní umění, jeho vývoj a souvislosti.

Pondělíček, Ivo
2., dopl. vyd. Vodnář, 2002. 144 s., [16] s. obr. příl