Fándly-Blaho-Hodža : naše tradície : [Prednášky].

Kotvan, Imrich
Župná jednota slovenského roľníckeho dorastu, 1938. 25, [II] s.
Edice: Knižnica Župnej jednoty slovenského rolníckeho dorastu župy bratislavskej v Trnave ; Sv. 7