Familiární hypercholesterolemická xanthomatosa : klinická a metabolická studie.

Šobra, Josef
Vyd. 1. Avicenum, 1970. 166 s.
Edice: Thomayerova sbírka ; 456