Faleristické památky na císařovu cestu v roce 1898 do Svaté země.

Bannicke, Elke; Tewes, Lothar
Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, 2011. 16 s.