Fakty o druhej svetovej vojne.

Kubišta, Vladimír
1. vyd. Ústredný výbor Slov. zväzu protifašistických bojovníkov, 1974. 172 s.