Fakturní a platební styk. Díl I, Krátký a přehled. výklad a sbírka praktických pokynů k používání směrnic pro fakturování a placení za zboží a výkony.

Pásek, Tomáš
1. vyd. Tisk. podn.-Prům. služba org. a vyd. podn. USČP, 1949. 67, [1] s.
Edice: Finanční a daňová knižnice