Faktory regulující imunitní odpověď : zpráva vědecké skupiny Světové zdravotnické organisace.

Vyd. 1. Avicenum, 1974. 105 s.