Faktory přirozené rezistence organismu.

Miler, Ivo
Vyd. 1. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1976. 260 s.