Facta probant homines : sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové.

ed. Hlaváček, Ivan
Vyd. 1. Scriptorium, 1998. 589 s.