F.X. Šaldův svět knih : Dva proslovy ve Spolku českých bibliofilů 17.3.1957 a 2.4.1967 v Praze : Faksimile dopisu F.X. Šaldy Bohumíru Lifkovi z Hofgasteinu 30.7.1928.

Lifka, Bohumír
Spolek č. bibliofilů, 1967. 39 l