F.X. Šaldovi k padesátinám.

ed. Malý, Rudolf Ina; ed. Pujman, Ferdinand
Borový, 1918. 262 s.