Expresionismus.

Míčko, Miroslav
Vyd. 1. Obelisk, nakladatelství umění a architektury, 1969. 75 s., 60 s. obr. příloh