Experimentální hypnóza.

Kratochvíl, Stanislav
2., přeprac. vyd. Academia, 1999. 344 s.