Existencionalizmus a fenomenológia : kritické štúdie o problémoch existencialistickej filozofie podávajú: J. Patočka, ... [et al.] ; zostavil J. Bodnár.

Patočka, Jan; Bodnár, Ján
1. vyd. Obzor, . 243 s.
Edice: Veda a súčasnosť