Evropské společenství : Jednotný trh. Společné politiky (EHS). Koordinace politik. Systém orgánů. Právo. Dohoda o přidružení ČSFR.

Neustupná, Ludmila
Prospektrum, 1992. 186 s.