Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR.

Šišková, Naděžda; Matochová, Soňa
Linde, 2010. 448 s.