Evropská ústava s úvodním slovem : [plné znění].

Nolč, Jiří
Vyd. 1. CP Books, . 323 s.