Evropská stálá opevnění 1918-1945.

Bílek, Jiří
Okr. muzeum, 1988. 63 s.