Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí : (dohoda ADR). Díl 3 - příloha B, Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě : (ve znění platném od 1. 1. 1995).

SEVT, 1995. [360] s.